Årets rævejægers vandrepokal tildeles det medlem i klubben som er blevet indstillet af flest medlemmer.
Er der stemmelighed vil bestyrelsen ud fra indstillingerne, vurdere hvem der har været årets rævejæger.
Personer kan indstilles til årets rævejæger på baggrund af jagthistorier til bladet eller særligt arbejde for
at fremme gravjagten.
2004: Jan Pong Flørning
2005: Asger Hansen
2007: Fredrik for satan
2008: Svend Fog Larsen
2009: Lars Holse
2010: Ingen
2011: Poul Cramer
2012: Peter Horskjær Rasmussen
2013: Fynsudvalget
2014: Poul Cramer
2015: Lars Hansen
2016: Lars Holse
2017: Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, Danmarks Jægerforbund
2018: John Krouel
2019: Niels Nielsen
2020: Nina Johnsen
2021: Ingvardt Jensen