Tilmelding til stævner – praktiske oplysninger

Der dispenseres aldrig for alderskrav.

Halekuperede hunde kan ikke stilles til DJRTKs stævner i Danmark.

Eftertilmelding af hunde kan kun finde sted i begrænset omfang, og kun til eksteriørbedømmelser.

Dokumentation (betalt police og specifikationer) for hundeansvarsforsikring, der dækker hvis din hund gør skade ved hundeklubarrangementer, samt stambog og registreringsattest fra Dansk Hunderegister el. hunderegisteret i det land, hvor hunden er bosiddende SKAL medbringes til indskrivning hver gang, ellers vil hunden blive afvist.

Kun medlemmer af DJRTK kan deltage i DJRTKs stævner med hunde med stambog fra DJRTK eller anden JRTCGB-affilieret klub. Medlemsskab kan tegnes på dagen af medelmmer af JRTCGB-affilierede klubber.

Til brugsprøver skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne. Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig på et af prøveleder anvist sted indtil afprøvning.

Stævnegebyrer

Sporprøve                         

kr. 200,-    3 timer/400 meter       kr. 200,-  20 timer/400 meter

Apporteringsprøve kr. 200,-
Eksteriør kr. 150,-
Working class kr. 50,-  såfremt hunden er fremvist i åben klasse, ellers 150,-
Eftertilmelding                    kr. 50,-  pålægges i administrationsgebyr
National                            kr. 175,- hvalpe, unghunde, åbne klasser

Andre nationalklasser

kr. 50,-  såfremt hunden/hundene også deltager i åben klasse, hvalp eller unghund, ellers 175,- pr. klasse

Stævnekonto: Reg. nr. 4727 kontonr. 3421136939

Mobilpay: 40917

Eksteriørklasser

Gældende fra 1. januar 2019 er aldersinddelingen i eksteriørklasser:

Hvalpe                            12 uger - 6 måneder

Unghunde                       6 - 12 måneder

Åben klasse                    + 12 måneder

Alle hunde får en skriftlig bedømmelse i de åbne eksteriørklasser.

Working Class

er forbeholdt hunde, der har smidt ræv af grav i praktisk jagt.

Hunden bliver bedømt som i eksteriør, dog uden skriftlig udtalelse. Klassen har kun vinderrunde.

Gravbedømmelse er stillet i bero fra 01.01.2017 som følge af lovgivning.

Juniorfremvisning

Forældre bedes vedlægge oplysninger om barnets fulde navn og alder, hundens navn og registreringsnummer samt familiens medlemsnummer ved tilmelding. Juniorfremvisning koster 50 kr.

Championater i DJRTK

Gravchampionat (DKGCH) - stillet i bero pr. 01.01.2017

Tre hunde har i december 2016 opnået generel dispensation til, og har bestået, 3. kvalificerende gravprøve til championat, inden de har været gamle nok til at stille til eksteriørbedømmelse i åben klasse. Disse hunde vil modtage gravchampionatet, så snart eksteriørbedømmelsen i åben klasse foreligger.

Eksteriørchampionat (DKECH)

Bibeholdes i sin nuværende form, men sættes på standby indtil videre. De hunde, der allerede har opnået gravprøve med minimum en 2. præmie, vil kunne fortsætte optjeningen af eksteriørpoint og dermed opnå Dansk Eksteriørchampionat med grav som brugsprøve.

Fra 1. januar 2013 kan hunde fra Dansk Jack Russell Terrier Klub eller anden JRT-klub affilieret med Jack Russell Terrier Club of Great Britain opnå et DK-Championat i Eksteriør (Udstilling). For at en hund kan opnå Champion-titel i eksteriør, skal hunden have opnået 100 point i åben klasse fra år 2013 og minimum en 2. præmie til en DJRTK gravprøve, som kan være opnået før år 2013, men inden 31.12.2016. Pointene skal være tildelt af mindst to forskellige dommere til de klassiske DJRTK-stævner. Fra 2014 kan der til National også opnås point til championatet fra klasserne, hvor de fire bedste hunde under og over 32 cm er samlet og klassen, hvorfra der til sidst kåres BIS og RBIS. Der er ingen begrænsninger i antallet af udstillinger, og hunden kan sagtens konkurrere efter de 100 point er opnået, også selvom hunden ikke har opnået præmiering til en gravprøve og derved ikke har opnået titlen.

Pointfordelingen ved de klassiske DJRTK-stævner:

Bedst i Show (BIS): 50 point

Reserve Bedst i Show (RBIS): 25 point

2. Vinder: 20 point

3. Vinder: 10 point

Pointfordelingen ved National (fra og med 2014):

Best in Show (BIS): 50 point

Reserve Best in Show (RBIS): 25 point

De to tilbageværende hunde fra BIS-klassen: 20 point

I "De fire bedste hunde over og under 32 cm" opnår 3. vinder: 10 point

Dansk eksteriørchampionat med Apportering (DKECHA)

Opnået 100 point i åben klasse efter 1. januar 2013, samt en bestået apporteringsprøve i DJRTK-regi med minimum 7 point i alle 3 discipliner.

Dansk Eksteriørchampionat med Spor DKECHS)

Opnået 100 point i åben klasse efter 1. januar 2013, samt en bestået sporprøve i DJRTK-regi, med minimum en 2. præmie.

Dansk Sporchampionat (DKSCH)

Opnået 2 gange 1. præmie på sporprøve i DJRTK-regi, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 1. præmier på sporprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere.

Dansk Apporteringschampionat (DKACH)

Opnået 2 apporteringsprøver med minimum 7 point i alle 3 discipliner, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 apporteringsprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere.

Når hunden har opnået en eller flere titler, kan champion-forkortelserne for hunden benyttes i alle DJRTK sammenhænge.