Tilmelding til stævner – praktiske oplysninger

Der dispenseres aldrig for alderskrav.

Halekuperede hunde kan ikke stilles til DJRTKs stævner i Danmark.

Eftertilmelding af hunde kan kun finde sted i begrænset omfang, og kun til eksteriørbedømmelser.

Dokumentation (betalt police og specifikationer) for hundeansvarsforsikring, der dækker hvis din hund gør skade ved hundeklubarrangementer, samt stambog og registreringsattest fra Dansk Hunderegister el. hunderegisteret i det land, hvor hunden er bosiddende SKAL medbringes til indskrivning hver gang, ellers vil hunden blive afvist.

Kun medlemmer af DJRTK kan deltage i DJRTKs stævner med hunde med stambog fra DJRTK eller anden JRTCGB-affilieret klub. Medlemsskab kan tegnes på dagen af medelmmer af JRTCGB-affilierede klubber.

Til brugsprøver skal desuden medbringes dokumentation for vaccination jf. prøvereglerne. Løbske tæver starter sidst til brugsprøver og skal opholde sig på et af prøveleder anvist sted indtil afprøvning.

Stævnegebyrer

Sporprøve                         

kr. 300,-    3 timer/400 meter       kr. 300,-  20 timer/400 meter

Apporteringsprøve kr. 300,-
Eksteriør kr. 150,-
Working class kr. 50,-  såfremt hunden er fremvist i åben klasse, ellers 150,-
Eftertilmelding                    kr. 50,-  pålægges i administrationsgebyr
National                            kr. 175,- hvalpe, unghunde, åbne klasser

Andre nationalklasser

kr. 50,-  såfremt hunden/hundene også deltager i åben klasse, hvalp eller unghund, ellers 175,- pr. klasse

Stævnekonto: Reg. nr. 4727 kontonr. 3421136939

Mobilpay: 40917

Eksteriørklasser

Gældende fra 1. januar 2019 er aldersinddelingen i eksteriørklasser:

Hvalpe                            12 uger - 6 måneder

Unghunde                       6 - 12 måneder

Åben klasse                    + 12 måneder

Alle hunde får en skriftlig bedømmelse i disse eksteriørklasser.

Working Class

er forbeholdt hunde, der har smidt ræv eller mårhund af grav i praktisk jagt.

Hunden bliver bedømt som i eksteriør, dog uden skriftlig udtalelse. Klassen har kun vinderrunde.

Gravbedømmelse er stillet i bero fra 1. januar.2017 som følge af lovgivning.

Juniorfremvisning

Forældre bedes vedlægge oplysninger om barnets fulde navn og alder, hundens navn og registreringsnummer samt familiens medlemsnummer ved tilmelding. Juniorfremvisning koster 50 kr.

 

Dansk Apporteringschampionat (DKACH)

Opnået 2 apporteringsprøver med minimum 7 point i alle 3 discipliner, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 apporteringsprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere.

Når hunden har opnået en eller flere titler, kan champion-forkortelserne for hunden benyttes i alle DJRTK sammenhænge.