Revideret oktober 2023

Gravchampionat (DKGCH)

- stillet i bero pr. 1. januar 2017

Eksteriørchampionat (DKECH/DKECHA)

Hunde fra Dansk Jack Russell Terrier Klub eller anden JRT-klub affilieret med Jack Russell Terrier Club of Great Britain kan opnå et DK-Championat i Eksteriør (Udstilling). For at en hund kan opnå Champion-titel i eksteriør, skal hunden have opnået 100 point i åben klasse og minimum en 2. præmie til en DJRTK brugsprøve. Pointene skal være tildelt af mindst to forskellige dommere. Der kan til National opnås point til championatet fra klasserne, hvor de fire bedste hunde under hhv. over 32 cm er samlet og klassen, hvorfra der til sidst kåres BIS og RBIS.

Der er ingen begrænsninger i antallet af udstillinger, og hunden kan sagtens konkurrere efter de 100 point er opnået, også selvom hunden ikke har opnået præmiering til en brugsprøve og derved ikke har opnået titlen.

Pointfordelingen ved de klassiske DJRTK-stævner:

Bedst i Show (BIS): 50 point

Reserve Bedst i Show (RBIS): 25 point

2. Vinder: 20 point

3. Vinder: 10 point

Pointfordelingen ved National:

Best in Show (BIS): 50 point

Reserve Best in Show (RBIS): 25 point

De to tilbageværende hunde fra BIS-klassen: 20 point

I "De fire bedste hunde over hhv. under 32 cm" opnår 3. vinder: 10 point

Dansk eksteriørchampionat med Apportering (DKECHA)

Opnået 100 point i åben klasse efter 1. januar 2013, samt en bestået apporteringsprøve i DJRTK-regi med minimum 7 point i alle 3 discipliner.

Dansk Eksteriørchampionat med Spor (DKECHS)

Opnået 100 point i åben klasse efter 1. januar 2013, samt en bestået sporprøve i DJRTK-regi, med minimum en 2. præmie.

Dansk Sporchampionat (DKSCH)

Opnået 2 gange 1. præmie på sporprøve 3 timer / 400 meter i DJRTK-regi, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 1. præmier på sporprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere.Den ene prøve kan aflægges i eksternt regi.

Dansk Sporchampionat - 20 t (DKSCH 20 t)

Opnået 2 gange 1. præmie på sporprøve 20 timer / 400 meter i DJRTK-regi, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 1. præmier på sporprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere. Den ene prøve kan aflægges i eksternt regi.

Hunden skal inden afprøvning på 20 timer / 400 meter have opnået 1. præmie på 3 timer / 400 meter spor.

Dansk Apporteringschampionat (DKACH)

Opnået 2 apporteringsprøver med minimum 7 point i alle 3 discipliner, samt minimum en 2. præmie i eksteriør. De 2 apporteringsprøver skal være opnået ved 2 forskellige dommere. Den ene prøve kan aflægges i eksternt regi.

Når hunden har opnået en eller flere titler, kan champion-forkortelserne for hunden benyttes i alle DJRTK-sammenhænge.

Dansk Udstillingschampionat (DKUCH)

Hunde fra Dansk Jack Russell Terrier Klub eller anden JRT-klub affilieret med Jack Russell Terrier Club of Great Britain kan fra 2024 opnå et Dansk Udstillingschampionat. For at en hund kan opnå Dansk Udstillingschampionat, skal den have opnået i alt 200 point i åben klasse til eksteriørbedømmelser i DJRTK, heraf skal den to gange have opnået BIS-placering for to forskellige dommere samt yderligere 100 point. Opnåede point fra og med 2020 kan medregnes.

Der er ingen begrænsninger i antallet af udstillinger, og hunden kan sagtens konkurrere efter de 200 point er opnået.

Når hunden har opnået en eller flere titler, kan champion-forkortelserne for hunden benyttes i alle DJRTK-sammenhænge.

Ansøgning om championat

Det påhviler hundens ejer selv at ansøge om at få tildelt championat. For evt. kvalificerende brugsprøver aflagt i eksternt regi skal der vedlægges dokumentation. Championater uddeles to gange årligt, på ordinær generalforsamling og til nationalstævne. Ansøgning skal være stambogsfører i hænde minimum 14 dage før uddeling.

Ansøgning om championat i DJRTK, (Word) - Ansøgning om championat (Acrobat-pdf)

Oversigt over DJRTK champions