EU's persondataforordning og klubbens privatlivspolitik

EU's persondatafordning trådte i kraft 25. maj 2018, og i henhold til denne er det et krav, at også foreninger som Dansk Jack Russell Terrier Klub offentliggør sin privatslivspolitik, så klubbens medlemmer, ledere, frivillige og offentligheden kan føle sig trygge ved den måde, hvorpå vi forvalter persondata. Det gør vi hermed:

Dansk Jack Russell Terrier Klubs privatlivspolitik

DJRTK fører medlemskartotek, der indeholder følgende personoplysninger:

Navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer, emailadresse, evt. hjemmeside, indmeldelsesdato.

Derudover registrerer DJRTK kennelnavne samt eventuelle nuværende og tidligere klubfunktioner som f.eks. gravtræner, eksteriørdommer, bestyrelsesmedlem, æresmedlem.

Medlemskartoteket administreres af klubbens medlemsadministrator, der er DJRTKs dataansvarlige, og det revideres løbende for ændringer i kontaktdata og udmeldelser. Udmeldte medlemmer registreres i et separat arkiv i det omfang, det er nødvendigt for at kennelnavne, der dermed stilles i bero, vil kunne reaktiveres i tilfælde af genindmeldelse, hvis et medlem skulle forlade foreningen med gæld til klubben, eller hvis medlemskabet ophører, subsidiært stilles i bero, som følge af suspension eller eksklusion i henhold til gældende vedtægter.

DJRTK opbevarer ikke særligt personfølsomme data, medmindre et medlem skulle få fradømt retten til at holde dyr eller begå underslæb mod klubben.

DJRTK udveksler ikke persondata med andre foreninger, sponsorer eller virksomheder. Adgang til medlemskartotekets persondata er forbeholdt DJRTKs dataansvarlige, formand, sekretær, stambogsfører og webmaster, der tilrettelægger udsendelseslisten for klubbens medlemsblad.

DJRTK offentliggør kun medlemmers fulde adresse i klubblad og på hjemmeside, når der er givet tilsagn hertil. DJRTK opbevarer kun kontonumre tilhørende funktionspersoner, så længe disse er nødvendige for refusion af udlæg for klubben.

DJRTK opbevarer sit medlemskartotek hos den dataudbyder, der driver klubbens regnskabsprogram..

Ovenstående privatlivspolitik for DJRTK træder i kraft 25.05.2018.

Medlemskonto: Registrering 4727 konto 3421136939

CVR 31903890

Klubbens adresse er hos formanden: Ingvardt Jensen, Kløjsvej 3, Vester Vedsted, 6760 Ribe. formand@djrtk.dk

Henvendelse om stambøger til stambogsføreren: Else-Marie Pedersen, Kærgårdvej 5, 7500 Holstebro. stambog@djrtk.dk

Se iøvrigt sider om bestyrelsen hhv andre ansvarshavende.

Klubbladet JR-nyt (ISSN 2245-9561) udsendes til medlemmerne 4 gange om året.

Dansk Jack Russell Terrier Klub siden 1984

svantemedfasanklubben3 

Dansk Jack Russell Terrier Klub er Danmarks første og ældste stambogsførende klub for Jack Russell-terriere.

DJRTK er en forening af Jack Russell-terrier entusiaster, der arbejder for at bevare og videreudvikle racens karakteristiske egenskaber og anlæg som jagt- og familiehunde. Vi er tilknyttet vores engelske moderklub Jack Russell Terrier Club of Great Britain, der i overensstemmelse med John Russells ånd er uafhængig af FCI (kennelklubber).

Foreningens formål fremmes bl.a. gennem stambogsføring af Jack Russell-terriere i Danmark, afholdelse af stævner, hvor stambogsførte hundes jagtegenskaber, temperament og eksteriør bedømmes af sagkyndige dommere, formidling af kontakt til/mellem klubbens opdrættere og medlemmer med interesse for avl samt ikke mindst formidling af hundefaglig viden om Jack Russell-terriere.

Hjemmesidens registrerede brugere (medlemmer) har adgang til flere artikler og mere materiale end gæster.

Praktiske oplysninger om Dansk Jack Russell Terrier Klub

Velkommen til Dansk Jack Russell Terrier Klub (DJRTK)

Enkeltmedlemskab koster 300 kr. /år - giver en stemme ved generalforsamling

Husstandsmedlemskab koster 400 kr. /år - giver to stemmer ved generalforsamling

Hvis I har forskelligt ejerforhold på hunde i Jeres husstand og de skal stille til stævner, er det husstandsmedlemskabet I skal bruge.

Medlemskonto: Reg. nr. 4727 konto 3421136939

Indmeldelsesformular

unionjackGF

Bestyrelsen som den er valgt på en ekstraordinær generalforsamling 2018
pr 13. maj 2018 - bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig

 
Formand
Bestyrelsesmedlem
Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Næstformand
Suppleant
ingvardt

 nielsnielsen 

nina  BjornKjelgaard  Rasmus Reisner Hansen  

Ingvardt Jensen

ingvardt@djrtk.dk

tlf. 75 44 58 45

 

Niels Nielsen

niels@djrtk.dk

tlf. 97 54 84 39

 

Nina Johnsen

nina@djrtk.dk

tlf. 59 26 70 66

 

Bjørn Kjeldgaard

bjorn@djrtk.dk

tlf 21 33 22 17

 

Rasmus Reisner Hansen

rasmus@djrtk.dk

 27 47 74 49

 

 

Gem

Velkommen til klubbens hjemmeside

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Great Docs and Support

Udeblev JRN

 

Gå til toppen