Det korte svar er NEJ - hale- eller ørekuperede hunde må ikke stilles til bedømmelse i DJRTK-regi i Danmark.

Af dyreværnsloven fremgår bl.a.: "Hale- eller ørekuperede hunde må ikke udstilles eller på anden måde fremvises med henblik på bedømmelse af hundens ydre, dens brugsegenskaber eller færdigheder."

Bestemmelsen er meget restriktiv idet heller ikke udenlandske hunde, der er lovligt halekuperet i deres hjemland, må fremvises til bedømmelse. Tilsvarende giver attest fra dyrlæge om medicinsk begrundet halekupering ikke adgang til fremvisning til bedømmelse.

Forbuddet omfatter både eksteriørfremvisning (udstilling) og gravbedømmelse eller anden bedømmelse - f.eks. spor eller apportering - af hundens egenskaber.

Klubben har søgt dispensation hos Justitministeren. Det fremgår af svaret at kun hundens ejer kan søge dispensation, og der skal være ganske særlige grunde til at der meddeles dispensation.