EU's persondataforordning og klubbens privatlivspolitik

EU's persondatafordning trådte i kraft 25. maj 2018, og i henhold til denne er det et krav, at også foreninger som Dansk Jack Russell Terrier Klub offentliggør sin privatslivspolitik, så klubbens medlemmer, ledere, frivillige og offentligheden kan føle sig trygge ved den måde, hvorpå vi forvalter persondata. Det gør vi hermed:

Dansk Jack Russell Terrier Klubs privatlivspolitik

DJRTK fører medlemskartotek, der indeholder følgende personoplysninger:

Navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer, emailadresse, evt. hjemmeside, indmeldelsesdato.

Derudover registrerer DJRTK kennelnavne samt eventuelle nuværende og tidligere klubfunktioner som f.eks. gravtræner, eksteriørdommer, bestyrelsesmedlem, æresmedlem.

Medlemskartoteket administreres af klubbens medlemsadministrator, der er DJRTKs dataansvarlige, og det revideres løbende for ændringer i kontaktdata og udmeldelser. Udmeldte medlemmer registreres i et separat arkiv i det omfang, det er nødvendigt for at kennelnavne, der dermed stilles i bero, vil kunne reaktiveres i tilfælde af genindmeldelse, hvis et medlem skulle forlade foreningen med gæld til klubben, eller hvis medlemskabet ophører, subsidiært stilles i bero, som følge af suspension eller eksklusion i henhold til gældende vedtægter.

DJRTK opbevarer ikke særligt personfølsomme data, medmindre et medlem skulle få fradømt retten til at holde dyr eller begå underslæb mod klubben.

DJRTK udveksler ikke persondata med andre foreninger, sponsorer eller virksomheder. Adgang til medlemskartotekets persondata er forbeholdt DJRTKs dataansvarlige, formand, sekretær, stambogsfører og webmaster, der tilrettelægger udsendelseslisten for klubbens medlemsblad.

DJRTK offentliggør kun medlemmers fulde adresse i klubblad og på hjemmeside, når der er givet tilsagn hertil. DJRTK opbevarer kun kontonumre tilhørende funktionspersoner, så længe disse er nødvendige for refusion af udlæg for klubben.

DJRTK opbevarer sit medlemskartotek hos den dataudbyder, der driver klubbens regnskabsprogram..

Ovenstående privatlivspolitik for DJRTK træder i kraft 25.05.2018.