Dansk Jack Russell Terrier Klub siden 1984

svantemedfasanklubben3 

Dansk Jack Russell Terrier Klub er Danmarks første og ældste stambogsførende klub for Jack Russell-terriere.

DJRTK er en forening af Jack Russell-terrier entusiaster, der arbejder for at bevare og videreudvikle racens karakteristiske egenskaber og anlæg som jagt- og familiehunde. Vi er tilknyttet vores engelske moderklub Jack Russell Terrier Club of Great Britain, der i overensstemmelse med John Russells ånd er uafhængig af FCI (kennelklubber).

Foreningens formål fremmes bl.a. gennem stambogsføring af Jack Russell-terriere i Danmark, afholdelse af stævner, hvor stambogsførte hundes jagtegenskaber, temperament og eksteriør bedømmes af sagkyndige dommere, formidling af kontakt til/mellem klubbens opdrættere og medlemmer med interesse for avl samt ikke mindst formidling af hundefaglig viden om Jack Russell-terriere.

Hjemmesidens registrerede brugere (medlemmer) har adgang til flere artikler og mere materiale end gæster.

Praktiske oplysninger om Dansk Jack Russell Terrier Klub