Bedømmelsesregler for sporprøve i DJRTK (Schweissprøve)

Gældende fra marts 2020

1. Sporlæggeren skal vise dommeren og føreren anskudsstedet og sporretningen.

2. Sporlægger skal følge dommerens anvisninger og må ikke blande sig i prøvens afvikling.

3. Dommeren skal herefter undgå unødig samtale med føreren.

4. Dommeren kan under afprøvningen af en hund på 400 m/3 t efter eget skøn kort henstille om eller anvise føreren mht. sporsøgning, hvis der laves åbenlyse nybegynderfejl, der groft generer hunden i dens sporarbejde, uden at dette nødvendigvis medfører trækning i præmiegrad.

5. Samtale mellem dommer og sporlægger indskrænkes til det nødvendige og skal foregå lavmælt.

6. Dommeren og andre må påse, at de ikke ved deres opførsel giver føreren oplysninger om sporet. De bør under sporarbejdet holde sig et stykke fra føreren, dog uden derved at miste overblikket. Går hunden af sporet, bør de følge med, for ikke ved deres forbliven på stedet at markere fejlen for føreren.

7. Følger hunden sporet i dettes læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk.

8. Såfremt hunden går af sporet, griber dommeren først ind, når hunden har fjernet sig 35-50 m fra sporet, eller hunden over en længere strækning eller længere tid ikke har haft direkte kontakt med sporet, hvorefter hund og fører kaldes tilbage og anvises sporet (så vidt muligt påvises blod). Sporretning anvises ikke. Dommerindgriben må kun ske 2 gange, og hunden trækkes hver gang en præmiegrad. Tredje gang standses afprøvningen.

9. Søger hunden flere gange på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, er dette tegn på usikkerhed hos hunden.

10. Hvis føreren på hundens opførsel mener at kunne konstatere, at den er på afledningsfært eller på anden måder gået af sporet, kan han/hun føre hunden tilbage på sporet. Overdrevet førerindgreb regnes dog som tegn på usikkerhed hos hunden.

11. Såfremt hunden under sporarbejdet med stor sandsynlighed går på frisk vildtfært og begynder at halse, trækker dette ikke fra, hvis føreren formår at få hunden hurtigt til at ophøre med halsgivningen, og den derefter genoptager sporarbejdet. Når hunden ikke inden for en rimelig tid at genoptage sporarbejdet, anvises sporet jf. punkt 4.

12. Hvis hunden på rimelig afstand passerer og ej markerer sig og vildtdelen, skal dette ikke indvirke væsentligt på bedømmelsen.

13. Ved bedømmelsen skal dommeren først og fremmest lægge vægt på hundens anlæg, sikkerhed og tempo, herunder om den har sporvilje og sporlyst, samt evne til at koncentrere sig og udvise selvstændighed og ro. Helhedsindtrykket vurderes, og tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe. Hunden skal koncentrere sig om sporet og komme fremad.

14. Over for hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren.

15. Umiddelbart efter afprøvningen bør dommeren give en mundtlig kritik af hund og førers præstation, idet præmiegrad først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse.

16. Når føreren har forladt prøveområdet, bør dommeren over for sporlæggere give en vurdering af det lagte spor.

Enkeltdiscipliner                                                                                                                                                

Anlæg        i denne disciplin gives maksimalt 15 point

0                   Ingen, eller kun ganske ringe anlæg.

1-4                Gode anlæg, anlægget kan være svært at se i perioder, har svært ved at udrede tab.

5-9                Meget gode anlæg, kommer fremad. Kan tabe noget af gejsten. Har flere tab, som den fortrinsvis klarer selv.

10-15            Fortrinlige anlæg. Arbejder målbevidst og spornøje. Søger ihærdigt sporet ved tab, og kommer hurtigt videre.

Sikkerhed  i denne disciplin gives maksimalt 25 point

0-4                Ingen, eller kun ganske ringe sikkerhed.

5-9                God sikkerhed, sporet krydses ofte, uden at det bemærkes. Vildtdelen nås med 2 indgreb fra dommeren.

10-14            Meget egnet, god sikkerhed. Tab registreres og klares hurtigt. Der ydes maks. 1 dommerindgreb.

15-25            Fortrinlig sikkerhed, kun mindre tab, som den selv klarer. (evt. tilbageføring fra frisk vildtfært).                          

Tempo       i denne disciplin gives maksimalt 10 point

0                   Ikke anvendeligt tempo.

1-3                Godt tempo. Meget langsomt, eller hårdt trækkende.

4-6                Meget godt tempo til eftersøgning. Kunne ønskes lidt hurtigere eller lidt langsommere.

7-10              Tempo til eftersøgning. Korrekt afpasset efter forholdene.                                     

Helhedsindtryk i denne disciplin gives maksimalt 25 point

0-4                Utilstrækkelig præstation. Intet, eller kun ganske lidt samarbejde med fører. Ville ikke kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt.

5- 9               God præstation. Føreren trækker af og til hunden af sporet. Vil ikke være tilstrækkelig for anvendelse til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt.

10-14            En meget god præstation. Hund og fører er meget opmærksomme på signaler fra hinanden. Ville kunne anvendes til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt, har været uheldig under prøven.

15-25            Fortrinlig præstation. Hund og fører arbejder som en sammensvejset enhed. Velegnet til eftersøgning af anskudt eller skadet vildt.

Anvisning for sporlægning (03-2020)
Bedømmelsesregler (03-2020)

Rettet udgave 03-2020, besluttet af DJRTK's bestyrelse marts 2020