Klubbens medlemmer gøres opmærksom på, at fra 01.01.2017 er oplæring hos godkendte eller ikke godkendte rævehold forbudt og det er en modarbejdelse af det arbejde der gøres for at bibeholde vores rævehold til oplæring af gravsøgende hunde. Hvis klubben erfarer, at dette sker, vil vi henholde os til klubbens vedtægter §5.

Gravprøvebedømmelsesregler

Er under opdatering!

Hermed den underskrevne overenskomst i forbindelse med gravoplæring.

Overenskomsten er til for at gøre det muligt for alle gravgående hunde, med eller uden stamtavle, at blive oplært til gravjagt.

Udover den gamle aftale, er der også blevet en enighed om, at alle gravsøgende hunde, uanset race, må træne i de godkendte anlæg, der ligger i DGK, DTK, TJK og DJRTKs regi.

Der er dog den begrænsning, at man skal oplære sin hund i den respektive klubs anlæg man er stambogsført, hvis man skal aflægge prøve i klubregi.
Generelle bedømmelsesregler: Åben klasse
Prøven afvikles i en Dansk Jack Russell Terrier prøvegrav. Hunde der har opnået 69 point eller derover (med 1. præmie) 2 gange kan gå til gravprøve med henblik på opnåelse af gravchampionat såfremt de har 2. præmie i eksteriør. Når gravchampionat er opnået kan hunden ikke længere stilles til gravprøvning hos DJRTK.
Hunden skal være mindst 1 år gammel, før den kan prøves i grav på et af DJRTK's stævner, og den skal være stambogført i en DJRTK-anerkendt organisation. På DJRTK's stævner bliver hunden altid afprøvet med gafler mellem ræv og hund.
Føreren skal forholde sig som det er almindeligt på en gravjagt. Dvs. stille og roligt og i øvrigt følge dommerens anvisninger. Føreren bliver prøvetiden ud ved indgangen til gravsystemet ved gravens munding, eller på anvist plads.
Tilskuere holder sig i respektfuld afstand fra gravsystemet dvs. bag markeringer. Hunde i venteposition skal forholde sig i ro og må ikke give lyd.
Hanhunde som ikke har begge testikler nedsunkne og intakte samt hunde med sygdomstegn vil blive afvist.
Synligt drægtige og diegivende tæver kan ikke stilles til gravprøve.
Løbske tæver opholder sig i bilen og kan afprøves som sidste hund på dagen, når andre hunde er afprøvet.
Inden prøvens start foretages lodtrækning blandt de ræve som anvendes på prøvedagen. Lodtrækning foretages af dommeren. Rævetransportkasserne markeres med numre der angiver den rækkefølge som rævene anvendes i.
Rævene anvendes og behandles jævnfør DJRTK's direktiv for brug af ræve.
Bedømmelsen dækker dommerens vurdering af hundens præstation på dagen og kan ikke ændres.
Varighed
Hunden slippes kun på dommerens opfordring.
Afprøvning af hunden er fastsat til max. 15 minutter. Normalt bruges dog højest 10 minutter.
Dommeren kan til hver en tid afbryde en afprøvning.
Har en hund ikke haft kontakt med ræven inden prøvens første 5 minutter, skal prøven afbrydes. Har hunden ikke vist interesse for graven inden for prøvens første 3 minutter kan prøven afbrydes.
Prøven er slut, når dommeren fordrer hunden kaldt / taget af grav.
 
Der gives point i 3 discipliner:
Jagtlyst & mod, Taktik & bevægelighed samt helhedsindtryk.
Fra maj 2013 får "forliggere" ikke automatisk point.
Der kan gives fra 0 - 25 point i hver enkelt disciplin.
1. præmie gives ved 60 - 75 point.
2. præmie gives ved 45 - 59 point
3. præmie gives ved 30 - 44 point
.
 
Animering
Hørbar animering samt overdreven gestikulering fra føreren er ikke tilladt og medfører som minimum tab af præmiegrad. Gentagelse medfører diskvalificering.
 
Bedømmelse
Der gives en skriftlig bedømmelse af prøven som gennemgår hovedtrækkene af prøvens udfald. Normalt uddeles bedømmelsen og præmiering ved stævneafslutning.
 
Hårde hunde
Hunde, der har fået en advarsel (noteres med et H (=Hård) på prøvebeviset og i stambogens resultatark), har karantæne til gravprøver kalenderåret ud. Advarslen gives hvis hunden har udvist hård og ubehersket adfærd til bedømmelsen. To advarsler vil betyde udelukkelse fra videre deltagelse i gravprøver i DJRTK.
dameduft brunst

Under prøven skal løbske tæver opholde sig i bilen, og kan afprøves som sidste hund på dagen, når alle andre hunde er afprøvet.