Medlemskonto: Registrering 4727 konto 3421136939

CVR 31903890

Klubbens adresse er hos formanden: Nina Johnsen, Tingvej 8, 4460 Snertinge. formand@djrtk.dk

Henvendelse om stambøger til stambogsføreren: Else-Marie Pedersen, Kærgårdvej 5, 7500 Holstebro. stambog@djrtk.dk

Se iøvrigt sider om bestyrelsen hhv andre ansvarshavende.

Klubbladet JR-nyt (ISSN 2245-9561) udsendes til medlemmerne 4 gange om året.