gravtraning1 gravtraning2

I denne sektion kan du i menuen bl.a.  finde listen over de godkendte træningsgrave i Danmark.

Det er også her, du finder klubbens bedømmelsesregulativ for gravprøve, og du kan læse om klubbens arbejde for rævehold.

Hvis du logger på som bruger (kun for medlemmer) kan du læse referater fra gravudvalgets møder.

gravtraning3 raevejagt

Klubbens medlemmer gøres opmærksom på, at fra 01.01.2017 er oplæring hos godkendte eller ikke godkendte rævehold forbudt og det er en modarbejdelse af det arbejde der gøres for at bibeholde vores rævehold til oplæring af gravsøgende hunde. Hvis klubben erfarer, at dette sker, vil vi henholde os til klubbens vedtægter §5.

Gravprøvebedømmelsesregler

Er under opdatering!

Hermed den underskrevne overenskomst i forbindelse med gravoplæring.

Overenskomsten er til for at gøre det muligt for alle gravgående hunde, med eller uden stamtavle, at blive oplært til gravjagt.

Udover den gamle aftale, er der også blevet en enighed om, at alle gravsøgende hunde, uanset race, må træne i de godkendte anlæg, der ligger i DGK, DTK, TJK og DJRTKs regi.

Der er dog den begrænsning, at man skal oplære sin hund i den respektive klubs anlæg man er stambogsført, hvis man skal aflægge prøve i klubregi.
Generelle bedømmelsesregler: Åben klasse
Prøven afvikles i en Dansk Jack Russell Terrier prøvegrav. Hunde der har opnået 69 point eller derover (med 1. præmie) 2 gange kan gå til gravprøve med henblik på opnåelse af gravchampionat såfremt de har 2. præmie i eksteriør. Når gravchampionat er opnået kan hunden ikke længere stilles til gravprøvning hos DJRTK.
Hunden skal være mindst 1 år gammel, før den kan prøves i grav på et af DJRTK's stævner, og den skal være stambogført i en DJRTK-anerkendt organisation. På DJRTK's stævner bliver hunden altid afprøvet med gafler mellem ræv og hund.
Føreren skal forholde sig som det er almindeligt på en gravjagt. Dvs. stille og roligt og i øvrigt følge dommerens anvisninger. Føreren bliver prøvetiden ud ved indgangen til gravsystemet ved gravens munding, eller på anvist plads.
Tilskuere holder sig i respektfuld afstand fra gravsystemet dvs. bag markeringer. Hunde i venteposition skal forholde sig i ro og må ikke give lyd.
Hanhunde som ikke har begge testikler nedsunkne og intakte samt hunde med sygdomstegn vil blive afvist.
Synligt drægtige og diegivende tæver kan ikke stilles til gravprøve.
Løbske tæver opholder sig i bilen og kan afprøves som sidste hund på dagen, når andre hunde er afprøvet.
Inden prøvens start foretages lodtrækning blandt de ræve som anvendes på prøvedagen. Lodtrækning foretages af dommeren. Rævetransportkasserne markeres med numre der angiver den rækkefølge som rævene anvendes i.
Rævene anvendes og behandles jævnfør DJRTK's direktiv for brug af ræve.
Bedømmelsen dækker dommerens vurdering af hundens præstation på dagen og kan ikke ændres.
Varighed
Hunden slippes kun på dommerens opfordring.
Afprøvning af hunden er fastsat til max. 15 minutter. Normalt bruges dog højest 10 minutter.
Dommeren kan til hver en tid afbryde en afprøvning.
Har en hund ikke haft kontakt med ræven inden prøvens første 5 minutter, skal prøven afbrydes. Har hunden ikke vist interesse for graven inden for prøvens første 3 minutter kan prøven afbrydes.
Prøven er slut, når dommeren fordrer hunden kaldt / taget af grav.
 
Der gives point i 3 discipliner:
Jagtlyst & mod, Taktik & bevægelighed samt helhedsindtryk.
Fra maj 2013 får "forliggere" ikke automatisk point.
Der kan gives fra 0 - 25 point i hver enkelt disciplin.
1. præmie gives ved 60 - 75 point.
2. præmie gives ved 45 - 59 point
3. præmie gives ved 30 - 44 point
.
 
Animering
Hørbar animering samt overdreven gestikulering fra føreren er ikke tilladt og medfører som minimum tab af præmiegrad. Gentagelse medfører diskvalificering.
 
Bedømmelse
Der gives en skriftlig bedømmelse af prøven som gennemgår hovedtrækkene af prøvens udfald. Normalt uddeles bedømmelsen og præmiering ved stævneafslutning.
 
Hårde hunde
Hunde, der har fået en advarsel (noteres med et H (=Hård) på prøvebeviset og i stambogens resultatark), har karantæne til gravprøver kalenderåret ud. Advarslen gives hvis hunden har udvist hård og ubehersket adfærd til bedømmelsen. To advarsler vil betyde udelukkelse fra videre deltagelse i gravprøver i DJRTK.
dameduft brunst

Under prøven skal løbske tæver opholde sig i bilen, og kan afprøves som sidste hund på dagen, når alle andre hunde er afprøvet.

Klubbens medlemmer gøres opmærksom på, at fra 01.01.2017 er oplæring hos godkendte eller ikke godkendte rævehold forbudt og det er en modarbejdelse af det arbejde der gøres for at bibeholde vores rævehold til oplæring af gravsøgende hunde. Hvis klubben erfarer, at dette sker, vil vi henholde os til klubbens vedtægter §5.

Godkendte rævehold i Danmark

Dansk Jack Russell Terrier Klub

Gitte Cramer Karisevej 152, 4653 Karise

Svend Fog Larsen Ørbækvej 142, 5881 Skårup

Jan Pong Flørning Pogemosevej 27, 4990 Sakskøbing

Bjørn Kjelgaard, Amborgvej 56, 9700 Brønderslev

Dansk Gravhundeklub

Michael Gabel/Egon Christensen Gellerupvej 121, 6800 Varde

Djursland Jagthundeklub Nygaardsvej 48, Lyngby, 8570 Trustrup

Henny og Erik Andersen Skovlinien 3, 4735 Mern

Jens O. Vandet Hovsørvej 7, 7700 Thisted

Peder Hedelund/Nina Lindved Hedenstedvej 49, 8761

Jørgen Hansen/Nordsjællandsudv. Græsbyvej 28, 3600 Frederikssund

Jørgen Harrild Jensen/Karen Juhl Kokborgvej 2, Thyregod, 7323 Give

Søren Winther Viemosevej 50, 5170 Odense N

Carsten Henriksen Møllegyden 22, 5560 Aarup

Peer Knüppel Øllemosevej 14, 4690 Haslev

Poul Poulsen Toftevej 27, 4000 Roskilde

Bendt Jensen Faksevej 62, 4654 Faxe Ladeplads

Harald Lund Pedersen Præstbrovej 67, 9330 Dronninglund

Jørgen Mejser Nielsen Kristian Koldsvej 4, 5380 Dalby

Dansk Terrier Klub

Hugo Andersen Hobrovej 995, 9530 Støvring

Michael Lauritsen Langkærvej 51, 7330 Brande

Sjællandske Prøveudvalg Ll. Dalbyvej 11, 4140 Borup

Dansk Jagtterrier Klub

Eva Lillesøe Gudumvej 24, 4200 Slagelse

Frank Sørensen Aalborgvej 67, 9690 Fjerritslev

John Andersen Stenderup Knudevej 1, 6683 Føvling

Carsten Andersen Gyldensteensvej 161, 5400 Bogense

Jack Russell Terrier Danmark

John Gilbak Jensen Lilleskovvej 5, 9330 Dronninglund

Jack Russell Terrier Club of Denmark

*Svend Strøby Lassen Nybrovej 3, 4242 Sandved

*Jørgen Hansen Middelfartvej 45, 5610 Assens

Ukendt tilhørsforhold

*Bjarne Thygesen Teglværksvej 43, 5300 Kerteminde

*De sidste 3 rævehold på listen er ikke med i gravoverenskomsten.

Velkommen til klubbens hjemmeside

 Great Docs and Support

Registrering som bruger er nødvendig for at se medlemsområdet - skriv til webmaster for at blive registreret - husk at opgive medlemsnummer (findes bag på JR-nyt)  sammen med ønsket brugernavn

Hvis du har problemer med hjemmesiden - kig her

Udeblev JRN

 

Gå til toppen