APPORTERING

Af Ingvardt Jensen og Nina Johnsen

Mange Jack Russell-terriere vil gerne apportere, og stadig flere jægere får øjnene op for racens alsidighed i jagtmarken. I anledning af, at klubbens vandrepokal for apportering skulle genoplives på stævnet i Brønderslev, besluttede apporteringsdommer og redaktør at skrive en reportage-artikel sammen, så bevæbnet med kamera og diktafon fulgte novicen i hælene på eksperten under markprøverne:

Dagens apporteringsprøver tog udgangspunkt i, at ”hunden skal kunne bruges på praktisk jagt”, og var opbygget over de tre discipliner, der indgår i Dansk Jagthunde Udvalgs apporteringsprøve. Her gives fra 10-0 point i hver disciplin, idet der trækkes point for fejl. For at bestå, skal hunden opnå minimum 5 point i hver disciplin. Undervejs forklarede dommer Ingvardt, hvad disse prøver går ud på, i form af krav til hundens færdigheder, og om træningsmetoder og grundlæggende dressur. Her fokuserer vi især på træningsaspektet.

apport-8       apport-7      

Apportering af duer på land

Duebanen skal have god plads og mindst 30 cm høj vegetation, så hunden ikke kan se de faldne duer. Hund og fører tager plads bag en startlinje, så hunden starter i med- eller sidevind, og hunden skal uden at være koblet ligge eller sidde ved førerens side, uden at føreren rører den.

Der udkastes to duer på en afstand af 50 m med 20 m’s indbyrdes afstand, og samtidig afgiver dommeren to skud med signalpistol, nedfaldsstedet markeres diskret med et par grene, og kasteren går i en bue udenom banen ned bag startlinjen. Imens skal hunden forholde sig helt i ro. Så afgiver dommeren tegn til, at hunden må sendes afsted.

Inden for rimelig tid skal hunden nu på tegn fra fører finde og hente duerne, en ad gangen, og med et korrekt greb aflevere den siddende til førerens hånd.

Kaninapportering

apport-9    apport-6

40 m fra startlinjen lægges en kanin, så den hverken kan ses af hund eller fører. Der afgives ikke skud, for i denne prøve testes også, om hunden er i stand til at finde f.eks. anskudt vildt. Derfor er det vigtigt, at kaninen lægges samme sted hver gang. Ellers foregår alt som ved apportering af duer på land.

apport-2    

Apportering af fuglevildt på vand

Banen er f.eks. en mose med randvegetation såvel som åben bred, og duen skal være ny og tør, ellers går den straks til bunds. Startlinjen lægges ved en bred, der afgives ikke skud, hjælperen kaster duen fra modsat bred, så den falder på dybt, åbent vand ca. 30 m fra hundens startplads. Hunden skal kunne se, hvor fuglen falder. Kasteren træder straks væk, ud af syne for hunden. På kommando skal hunden gå villigt i vand, svømme ud og inden for rimelig tid lade sig dirigere hen til fuglen, og med et godt greb så direkte som muligt svømme tilbage og aflevere siddende på land, bag startlinjen, til førerens hånd.

apport-1

apport-3

apport-5

apport-4

      

Tegn fra fører

Under jagt skal kommandoer gives diskret. Derfor benyttes faste fløjtesignaler, håndtegn og ord, en af hver for hver kommando.

Pointsystem

Til de fælles markprøver er der 23 punkter på listen over minuspoint og diskvalificering. Hunden får minuspoint for at: Knaldapportere, udvise manglende lyst og kontakt til/accept af førerskab, søge for bredt og ukoncentreret, tøve over for emnet eller gnaske i det, dårligt greb, beskadige eller smide emnet, nægte at aflevere siddende, vise ulyst til vand, svømme tilbage på halvvejen, løbe retur over land, fører kaster med sten el. lign. Det er direkte diskvalificerende, hvis: hunden er skudræd, 2 x animering efter lokalisering, føreren overskrider startlinjen.

Træningsudstyr

Hvis du ikke har dyr med fjer og pels i fryseren, kan du begynde træningen med ”dummies”, som er indrettet, så de efterligner vildtets vægtfylde og -fordeling. Der findes forskellige typer, alt efter disciplinen. Hundefløjter fås i mange materialer – men det vigtige er, at hunden reagerer på signalet. Det er også formålstjenligt at anskaffe en lang line til kobling, en såkaldt retrieverline.

Træningen starter med grunddressuren

Uanset om du træner i uformelt regi eller i jagtforeningen, starter det hele med den grundlæggende dressur. Dressur forstået i positiv forstand, som det at hunden kender nogle få, grundlæggende kommandoer, 4 måske 6, som den villigt lystrer, ubetinget, hver gang. Men husk, at en Jack Russell-terrier er opdrættet til at arbejde relativt selvstændigt. Så tålmodighed er en dyd, også her, og husk at Jack Russell-terriere arbejder bedst på positiv forstærkning.

Træner du i den lokale jagtforening, kan du forvente, at de store hundes ejere vil spørge, om de skal slå græsset for jer. Men den der ler sidst, ler jo som bekendt bedst.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde en masse nyttige informationer om regelsættet til de fælles markprøver, de udvidede apporteringsprøver og andre typer af markarbejde på Dansk Jagthunde Udvalgs hjemmeside: www.danskjagthundeudvalg.dk/

I PDF’en ”Fælles Markprøve Regler” er der i bilag 2 gode tegninger over, hvordan de tre forskellige prøvebaner skal opstilles.

* Artiklen blev bragt i Jack Russell-Nyt nr. 123, august 2014 © Dansk Jack Russell Terrier Klub